Zapisy i komunikacja z rodzicami

KOMUNIKACJA

Zależy nam na współpracy z rodzicami. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, sugestii czy pytań dobrze jest wyjaśniać je na bieżąco, najlepiej umawiając się na rozmowę z dyrektorem lub wychowawcą. Można też skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Wszelkie informacje o ważnych wydarzeniach przedszkolnych, planowanych wycieczkach, warsztatach czy innych atrakcjach są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz przesyłane drogą mailową do każdej rodziny.

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Zamkowa 3 B, 43-400 Cieszyn
Telefon: podany zostanie w czasie późniejszym
E-mail: montessori.przedszkole-cieszyn@gmail.com

Jeśli istnieje potrzeba dłuższej rozmowy z wychowawcą lub dyrektorem, prosimy umawiać się indywidualnie na osobiste spotkanie. Spotkania z rodzicami najczęściej mają formę indywidualnej rozmowy.
Zebrania ogólne organizowane są trzy razy w roku (wrzesień, styczeń, czerwiec), w przypadku konieczności spotkania w takiej formie mogą odbyć się częściej. Informacje o zebraniach są podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Preferujemy kontakt osobisty, ponieważ każdą rodzinę i każde dziecko chcemy traktować w sposób indywidualny. Ważne jest dla nas zdanie i odczucie konkretnego rodzica w odniesieniu do swojego dziecka. Takie rozmowy są najbardziej konstruktywną formą współpracy.

ZAPISY

W miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, nabór prowadzimy w sposób ciągły.

Telefon kontaktowy: 504907333