Skąd jeszcze czerpiemy?

Porozumienie bez przemocy
Nonviolent Communication, NVC
To sposób porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga. W tej komunikacji skupiamy się przede wszystkim na empatii, na uczuciach i potrzebach obu stron. NVC uczy też specyficznych form posługiwania się językiem, pozwalających na wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. To coś, co sprawdza się zarówno w komunikacji z dziećmi, jak i dorosłymi. Coś, co pozostaje dla nas bardzo ważne i co z pewnością chcemy zgłębiać w ramach naszego funkcjonowania.
Metoda samoregulacji
Self-Reg
Metoda pozwalająca na lepsze diagnozowanie stresu i jego przyczyn u dzieci, jak i u nas samych. Może być zastosowana u dziecka w każdym wieku, z drobnymi modyfikacjami ze względu na fazę rozwoju, ponieważ opiera się na uniwersalnym cyklu pobudzenia oraz wiedzy o układzie nerwowym i stresie. Ważne jest tu jednak to, że za każdym razem bierzemy pod uwagę indywidualność dziecka oraz to, że ciągle się zmieniamy i strategia, która działała wczoraj, niekoniecznie może zadziałać dziś. Self-reg to całościowe podejście do dziecka oparte na bliskości, zrozumieniu, podtrzymywaniu dobrego kontaktu, miłości i akceptacji. To podejście, dzięki któremu można zapewnić nie tylko właściwe zachowanie dziecka tu i teraz, ale też dobrą przyszłość – odporność na stres, zdrowie psychiczne, zdrowe poczucie wartości i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie.
Rodzicielstwo
bliskości
Można rzecz, że to właściwie nasza baza. Wierzymy jako pedagodzy, a także jako „prywatni rodzice” w bliskość. Rodzicielstwo oparte na przywiązaniu i silnej więzi emocjonalnej ma ogromny wpływ na całe życie człowieka. Wrażliwi i dostępni emocjonalnie rodzice pomagają dziecku zbudować tzw. bezpieczny styl przywiązania. To sprzyja zaś prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu człowieka i być może (oby!) czyni go po prostu szczęśliwszym. Rodzicielstwo bliskości dla nas rozpoczyna się od pierwszych momentów narodzenia się dziecka, a nawet jeszcze wcześniej bo poprzez choćby haptonomię i swoje nastawienie w okresie trwania ciąży. Już wtedy tworzy się między rodzicem a dzieckiem ta magiczna sieć.
Uważność
Mindfullness
W roku 2019 mieliśmy okazję być na warsztatach Magdaleny Kasprzyk – nauczycielki Metody Eline Snel „Uwaga, to działa!” (WTC). Od tego momentu staramy się wprowadzać elementy tej metody w naszych grupach (przedszkole, zerówka). Generalnie w Mindfullness chodzi o wyciszenie samego siebie oraz umiejętność koncentracji uwagi. Metoda Eline Snel „Uwaga, to działa!” daje narzędzia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi, a ponadto samoświadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym zarówno na siebie, jak i inne osoby. Więcej informacji: http://mindfulness.com.pl/uwaga-to-dziala/
podejście wychowawcze
Jespera Juula
Podejście wychowawcze Jespera Juula opiera się na czterech
podstawowych wartościach: RÓWNA GODNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY (dorosłych i dzieci); OCHRONA INTEGRALNOŚCI OSOBISTEJ; AUTORYTET RODZICIELSKI ZBUDOWANY NA AUTENTYCZNOŚCI (a nie władzy lub przemocy); ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOROSŁYCH ZA RELACJE Z DZIEĆMI

Ważnym dla nas cytatem jest tu:
„Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, ale autentycznych rodziców z krwi i kości, którzy może nie wiedzą wszystkiego, ale za to są stale gotowi, żeby się rozwijać.” http://jesperjuul.pl/
Kręgi
naprawcze
Jest to sposób na rozwiązywanie sytuacji spornych, konfliktowych w grupie, w określonej społeczności. Coś dla nas bardzo ważnego w kontekście „edukacji do pokoju” Marii Montessori. Kręgi Naprawcze oparte są na trzech filarach: sprawiedliwości naprawczej, Porozumieniu bez Przemocy i równości wszystkich uczestników. http://kreginaprawcze.pl/czym-sa-kregi-naprawcze/ 
Plan
Daltoński
Plan Daltoński to rodzaj systemu nauczania opracowany w latach 20. XX w. przez Helen Parkhurst, która współpracowała przez pewien czas z Marią Montessori i pod tym względem wiele momentów w planie Daltońskim pozostaje spójnych z pedagogiką Montessori. Można czasem mieć wrażenie, iż plan Daltoński bardzo dobrze dopasowuje się do szkolnych realiów Montessori pomagając w samoregulacji i samoorganizacji dziecka. Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. „Plan daltoński zyskał popularność, dlatego, że umożliwiał dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie, budził inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmuszał do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.” https://www.plandaltonski.pl/publikacje/79-edukacja-daltoska-w-przedszkolach/
Neurodydaktyka
(Marzena Żylińska)
Neurodydaktyka to dyscyplina naukowa wykorzystująca wyniki badań mózgu do tego, aby zmienić dotychczasowe podejście do nauczania, czyli zweryfikować skuteczność stosowanych dotąd metod dydaktycznych i opracować koncepcję nauczania przyjaznego mózgowi, dostosowanego do sposobu jego funkcjonowania, wykorzystującego jego naturalny potencjał. Zachęcamy do lektury Marzeny Żylińskiej pt.”Neurodydaktyka: Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.