Posiłki

Strona w budowie.

Obecnie korzystamy z cateringu z Katolickiego Przedszkola i Szkoły w Cieszynie.