Opłaty

Przedszkole pobiera za pobyt dziecka w przedszkolu czesne w wysokości 350 zł.

Do tego dochodzą opłaty za posiłki.