O przedszkolu

Przedszkole Punktum Montessori powstało we wrześniu 2019 roku jako naturalna kontynuacja Pracowni Dziecka i Rodzica. Powstanie Przedszkola Punktum Montessori to projekt bez precedensu. Jego istnienie determinowane było i jest oddolną potrzebą społeczną i bardzo silną motywacją osób zakładających je oraz Rodziców.

Punktum rozpoczęło swoją działalność w dość niezwykłym miejscu, w zabytkowym zamku usytuowanym na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3 B.

fot. Fundacja Punktum Montessori 2019

Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Podstawowym celem, jaki sobie wyznaczamy, jest pomoc dzieciom w osiągnięciu szeroko rozumianej samodzielności i radzeniu sobie w życiu.

Drogą do realizacji tego celu jest idea wychowania i edukacji Marii Montessori przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań współczesnego świata.

Podstawą naszej pracy jest wiara w naturalną chęć uczenia się każdego dziecka oraz w obecność ogromnego potencjału, jaki każde z nich w sobie posiada.

For. Fundacja Punktum Montessori 2020

Staramy się, aby poprzez środowisko, które tworzymy, dzieci we własnym tempie odkrywały zarówno swoje możliwości, jak i słabości, aby uczyły się dostrzegać swoją wartość, niepowtarzalność, ale także aby potrafiły widzieć te cechy w innych ludziach i umiały je uszanować.

Obserwując dzieci, można mieć pewność, że każde ich odkrycie, niezależnie od obszaru rzeczywistości, jest dla nich samo w sobie źródłem największej satysfakcji i szczęścia.

W swych działaniach wychowawczych stawiamy sobie niełatwe czasem zadanie, aby przede wszystkim nie przeszkadzać dziecku w drodze do swoich odkryć i osiągnięć. Wiąże się to między innymi z powstrzymaniem się od komentowania tego, co obserwujemy (w tym także nadmiernego chwalenia), od poprawiania, zmuszania do podejmowania aktywności, do których dziecko nie jest gotowe, z zostawieniem dziecku jak największej przestrzeni do poznawania siebie samego oraz świata, w którym żyje.

Poza tym wszystkim, co indywidualne i jednostkowe, równie ważna jest sfera społeczna. Dlatego (co uwzględnione jest także w rozkładzie dnia), dajemy dzieciom możliwość zarówno działań całkiem zindywidualizowanych, jak też możliwość współpracy w grupie podczas zajęć zespołowych i swobodnej zabawy.

Działamy w grupach MIESZANYCH WIEKOWO!

Obecność dzieci w różnym wieku (najczęściej trzy roczniki, np. 3, 4, 5 lat) mają szansę zaistnieć realne sytuacje społeczne. Ważnym aspektem grup mieszanych wiekowo pozostaje naturalne przepracowanie sobie przez dzieci różnych ról podczas całościowego ich rozwoju w latach przedszkolnych. Jako maluszki mogą obserwować starszych kolegów i koleżanki, mogą ich naśladować, niejednokrotnie korzystać z ich pomocy czy nawet „nauki”, jaką im „serwują”. Kiedy młodsze dzieci „wyrastają” stają się wzorem dla kolejnych młodszych dzieci, mogą odwdzięczyć się tym, co dostały wcześniej. Stają się odpowiedzialniejsze, ćwiczą swoją cierpliwość, czują satysfakcję z faktu, że są potrzebne i ważne dla kogoś. Takie relacje wzmacniają grupę i indywidualne osobowości. Uczą WSPÓŁPRACY i ZESPOŁOWOŚCI oraz tego, że RÓŻNIMY SIĘ MIĘDZY SOBĄ. Montessori to pedagogika daleka od niezdrowej RYWALIZACJI, KAR i NAGRÓD. Pomaga dostrzec, że różnimy się umiejetnościami i mamy prawo do nabywania nowych kompetencji i wiedzy we właściwym dla siebie czasie bez konieczności nieustannego porównywania nas z innymi.

Stawiamy na kulturę wzajemnej życzliwości, równocześnie dajemy dzieciom szansę na przepracowywanie sobie podstawowych sytuacji społecznych, w tym także naturalnie powstających konfliktów, które też są cenne i uczą nas tego, jak je rozwiązywać.

Fot. Fundacja Punktum Montessori, 2020

Kolejną sferą, bez której nie byłoby wychowania, jest rodzina. Przyjmując do nas dziecko, czynimy jego najbliższych częścią przedszkolnej społeczności. Zależy nam na rodzinnej, serdecznej atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. W sytuacjach wątpliwości, dylematów, zastrzeżeń, czy pytań liczymy na szczerość i otwarty kontakt. Tak jak w rodzinie, najważniejsza wydaje nam się komunikacja i próba zrozumienia siebie nawzajem. Wszyscy bowiem stoimy po tej samej stronie – po stronie naszych dzieci.

Fot. Fundacja Punktum Montessori, 2020 – Wspólna Wigilijka z rodzinami