Dzień w przedszkolu

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 –16.00.

7.00-9.00 Czas schodzenia się i powitania.

Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godziny 8.45. Jest to bardzo istotne, gdyż od godziny 9.00 rozpoczynamy najważniejszy punkt dnia, czyli pracę własną.

Czas schodzenia się to czas spokojnych powitań i porannego chillout-u, dla tych, którzy jeszcze tego potrzebują. To czas rozmowy lub milczenia, czas na własne swobodne działania dziecka lub wspólne poranne aktywności.

Jeśli komuś zdarzy się spóźnić, nie trzeba nikogo przepraszać ani tłumaczyć powodów, tylko starać się wprowadzić dziecko w ciszy i własnym zachowaniem pomóc mu osiągnąć koncentrację i spokój. Z dzieckiem, które już się zaadaptowało, najlepiej rozstawać się w szatni lub przy wejściu do Sali (nie wchodzimy do sali po godzinie 8.30). Przed godziną 8.30 rodzic może wejść do sali razem z dzieckiem, przy zachowaniu dyskrecji. Zachęcamy do przychodzenia na tyle wcześnie, aby dziecko na spokojnie i samodzielnie mogło się przebrać w szatni, pożegnać rodzica, przywitać z nauczycielami oraz kolegami i w dobrym nastroju przystąpić do swojej pracy.

9.00-12.00 Czas pracy własnej.

Czasem, który w pedagogice Montessori jest nie do przecenienia, jest indywidualna praca własna. W tych godzinach dzieci jeszcze nie są zmęczone i mogą najdłużej skupić uwagę oraz podejmować celowe działania. Dzieci korzystają z materiału podzielonego na obszary rozwojowe. Samodzielnie wybierają pomoce w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Mają też możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy (dywanik rozłożony pod stołem w kąciku może być równie dobrym miejscem, jak środek sali). Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają, gdy dziecko sygnalizuje taką potrzebę, pokazują kolejne stopnie trudności, a także wnikliwie obserwują. Praca własna przebiega w atmosferze skupienia i koncentracji.
Materiał montessoriański oraz inne pomoce zapewniane przez nasze przedszkole są dostosowane do każdego obszaru rozwoju dzieci w różnym wieku. Nauczyciele pomagają dzieciom w planowaniu pracy własnej tak, aby wszystkie obszary rozwoju były regularnie wspierane, dostosowują też organizację dnia i poszczególnych form aktywności do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych danego konkretnego dnia!

W tym też czasie spożywają śniadanie i drugie śniadanie. W przedszkolu mogą odbywają się również półgodzinne zajęcia dodatkowe w trakcie pracy własnej prowadzone przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Priorytetem jednak pozostaje dla nas swobodna praca dzieci z montessoriańskim materiałem.

fot. Fundacja Punktum Montessori, 2021

Podczas tych właśnie zajęć dzieci dokonują niezwykłych dla siebie rzeczy i odkryć, dlatego bardzo nam zależy, aby był to czas przebiegający harmonijnie, możliwie w jak największym skupieniu.

11.45-12.00 Spotkanie na elipsie, krąg wdzięczności.

Program wczesnej edukacji Montessori opiera się przede wszystkim na opracowanym przez Marię i jego syna materiale sensorycznym, matematycznym i językowym oraz na edukacji kosmicznej (materiał geograficzny, zoologiczny, botaniczny, historyczny, kulturowy). Wspólnie z dziećmi nowe pomoce i tematy wprowadzamy na wspólnych elipsach, czyli spotkaniach w kręgu. Kręgi to także czas na refleksję nad tym, co się wydarza każdego dnia, czas podziękowań lub wyciszenia, czas rozmowy o naszych uczuciach, czasem czas, aby przypomnieć sobie zasady organizujące naszą przestrzeń.

fot. Fundacja Punktum Montessori, 2020
Fot. Fundacja Punktum Montessori, 2020

12.00-13.00 Aktywności outdoorowe (ogródek, Wzgórze Zamkowe, spacery).

Na zewnątrz wychodzimy tyle, ile się da. Nie straszne nam błoto i deszcz 🙂 Zatrzymują nas tylko naprawdę złe warunki pogodowe i smog. Przedszkole ma do dyspozycji mały ogródek z piaskownicą i kuchnią błotną przy budynku Zamku. Ale bez ograniczeń korzystamy z całego Wzgórza Zamkowego. Odwiedzamy także okoliczne place zabaw. Chodzimy na miejsce spacery. Bardzo ważny pozostaje dla nas kontakt z naturą i przyrodą. Wiosną i latem staramy się prowadzić warzywno-kwiatowe rabatki.

Fort. Fundacja Punktum Montessori, 2019
Fot. Fundacja Punktum Montessori, 2019
Fot. Fundacja Punktum Montessori, 2020

13.00-13.30 Obiad i higiena po obiedzie.

Obiad spożywamy wspólnie po powrocie z ogródka/spaceru. Dzieci same przygotowują sobie zastawę (sztućce, talerze) oraz starają się same siebie „obsługiwać” (same nakładają sobie zupę oraz drugie danie, same nalewają sobie wodę/kompot). Jest to dla nich ważna praktyka ściśle połączona z tym co Montessori proponuje w ramach tzw. „życia codziennego”. Takie postępowanie pozwala także dziecku na większe odkrycie samodzielności i samostanowienia o sobie, co jest zgodne z naszym psychologicznym profilem przedszkola (wychowanie w szacunku do indywidualności i jednostkowości).

Obecnie posiłki zapewnia nam catering z Katolickiego Przedszkola w Cieszynie.
W przyszłości, w ramach poszerzenia przestrzeni funkcjonowania przedszkola, planujemy opracować z dietetykiem własny plan żywieniowy (śniadania, drugie śniadania, podwieczorki) oraz znaleźć przystający do naszych potrzeb catering obiadowy. Docelowo bardzo ważna pozostaje dla nas strategia zdrowego i zbilansowanego żywienia.

13.30-14.00 Odpoczynek po obiedzie.

Czas relaksu to czas, w którym staramy się wspólnie zrelaksować nasze ciała oraz czas na wyciszenie emocji i dynamiki grupy. To czas wspólnego głośnego czytania, słuchania opowiadań i muzyki relaksacyjnej, czas ćwiczeń relaksujących (w tym ćwiczeń z „Uważności Żabki”). Dzieci w tym czasie korzystają z poduszek do siedzenia lub mat do leżenia. W razie potrzeby dzieci, które czują że chcą kładą się w ubrankach, zdejmują jedynie kapcie i mniej wygodne części garderoby według własnych potrzeb. Jeśli zdarza się, że w grupie danego dnia są dzieci, które po obiedzie mniej potrzebują stanu odpoczynku – mają one prawo do kontynuowania samodzielnej pracy z materiałem montessoriańskim w drugiej sali pod warunkiem uszanowanie potrzeby wyciszenia reszty grupy. Nic na siłę. Nie ma u nas przymusowego „leżakowania”.

Fot. Fundacja Punktum Montessori, moment wyciszenia z zapaleniem własnych lampioników, 2021

14.00-16.00 Podwieczorek, druga praca własna, czas swobodnej zabawy

Popołudniu dajemy sobie szansę na zaobserwowanie naszych bieżących, codziennie innych potrzeb. Czasami bywamy bardziej zmęczeni, czasami bardziej dynamiczni, czasami uśmiecha się do nas zza okna piękna pogoda, która tylko woła o to, by dalej wrócić na świeże powietrze, czasami pada cały dzień i staramy się działać fizycznie czy tanecznie na sali. Generalnie po relaksie dzieci same sterują sobie momentem kiedy mają ochotę spożyć podwieczorek. Często z własnej woli rozpoczynają tzw. drugą PRACĘ WŁASNĄ!, w której im nie przeszkadzamy. To także czas na dodatkowe aktywności plastyczne i techniczne oraz zabawy we wspólnym gronie (gry, planszówki).

14.00-16.00 Czas odbierania dziecka z przedszkola.

Dzieci można odbierać o dowolnej porze, z uwzględnieniem rozkładu zajęć i posiłków. Rodzice mogą upoważnić do odbierania dziecka inne osoby poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub podanie danych tych osób w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby odbierające oczekują na dziecko w szatni. Przy odbieraniu (jeśli dzieje się to w czasie swobodnej zabawy) można od czasu do czasu wejść do sali zajęć, często dzieci lubią się pochwalić czymś, czego dokonały, pokazać pracę itp. Nauczyciel może przekazać krótką i konkretną informację, jeśli zdarzyło się coś, co wymaga takiego powiadomienia (np. informacja o drobnym urazie podczas dnia, albo istotnym sukcesie lub konflikcie).
Na dłuższe rozmowy należy umawiać się na osobną rozmowę, gdyż nadal jest to czas, kiedy wychowawcy mają pod opieką dzieci. Od momentu przywitania się rodzica/opiekuna z dzieckiem, to on przejmuje nad nim całkowitą odpowiedzialność.

Prosimy o odbieranie dzieci najpóźniej o godzinie 15.45, tak by dzieci spokojnie mogły przygotować się do wyjścia i ubrania w szatni.
O godzinie 16.00 przedszkole zostaje zamknięte.