Dziecka i Rodzica

Pracownia Dziecka i Rodzica jest dedykowana rodzicom i dzieciom w wieku 3-5 lat.

Fot.: Fundacja Punktum Montessori@ Wszelkie prawa zastrzeżone

Pracownia działa stricte według metody Montessori, czyli zgodnie z przekonaniem, że warto „dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju” oraz z tym,  że „edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” (Maria Montessori, „Odkrycie dziecka”). W ramach tej metody pozwalamy dziecku na rozwijanie się w swoim własnym tempie, uczymy samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie oraz szacunku do innych („wychowanie do pokoju”). Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma bardzo duże wsparcie ze strony rodziców i opiekunów.

Każdorazowo spotkanie w naszej Pracowni trwa 2 godziny i składa się z konkretnego rytmu działania. Ważnym elementem jest indywidualna praca swobodna dziecka z pomocami Montessori i jego obserwacja przez rodzica oraz działania grupowe (spotkania na elipsie). Rodzic w pracowni dziecku towarzyszy, obserwuje, uczy się nie przeszkadzać, a równocześnie sam odkrywa dla siebie „świat Montessori”.

Sala pracowni jest podzielona na konkretne obszary działań adresowane do dziecka.

Są to: Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język, Geografia, Botanika i Kultura/Historia tzw. „Wiedza o Kosmosie” w pedagogice Marii Montessori.

Spotkania Pracowni Dziecka i Rodzica pozostają przydatne dla dzieci i ich opiekunów ze względu na ich kreatywne podejście do metod edukacyjno-zabawowych – dzieciom inicjatywa stwarza nowe możliwości rozwoju, dla ich opiekunów ma być impulsem do przemyślenia, jak inaczej, bardziej twórczo można spędzić czas ze swoim dzieckiem. Materiał dydaktyczny Montessori to coś zupełnie innego – znacznie różni się on od popularnych zabawek, usprawnia on integrację sensoryczną dziecka, daje szansę na intuitywne poznanie matematyki czy podstaw językowych.